Coffeeshop Dispensary Legal Berkel-Enschot


Coffeeshop

Een coffeeshop of koffieshop is in Nederland een openlijk verkooppunt van cannabis. De verkoop van koffie is een bijzaak. Naast de functie van winkel heeft een coffeeshop ook de functie van ontmoetings- en ontspanningsruimte en gebruiksruimte voor cannabis.

Cannabis

Cannabis is afkomstig van de hennepplant en komt als drug voor in twee vormen, wiet en hasjiesj.

Hasjiesj of hasj is de hars, die kan variëren van bijna vloeibaar en olieachtig tot zeer hard. Deze varianten worden gewonnen uit de bloemtoppen (of liever zaaddoosjes) van deze plant.

Wiet of marihuana is afkomstig van de groenbruine toppen van de plant. Het chemische bestanddeel dat een invloed heeft op het menselijk bewustzijn is de stof tetrahydrocannabinol (THC).

Bron: wikipedia

Dispensary Legal Berkel-Enschot

De aankomende coffeeshop Dispensary Legal heeft zijn toekomstplannen onthuld voor de inrichting en bedrijfsvoering in Berkel-Enschot. Het gaat om een afhaalconcept met een apotheekachtige uitstraling, waar klanten alleen kunnen afhalen. Tussen 10.00 en 22.00 uur kunnen klanten afhalen. Er wordt ingezet op veiligheid met twee gastheren die toezicht houden op het winkelcentrum en de parkeerplaats. Dispensary Legal heeft het ambitieuze doel om als eerste coffeeshop vanaf de opening volledig gebruik te maken van de toelevering vanuit het Experiment gesloten coffeeshopketen.

Winkelcentrum Koningsoord

Winkelcentrum Koningsoord in hartje Berkel-Enschot kenmerkt zich door een gevarieerd aanbod van sfeervolle winkels. Niet alleen kunt u terecht voor al uw dagelijkse boodschappen.

Als het aan gemeente Tilburg ligt zal er ook een coffeeshop in Koningsoord bij komen.


Berkel-Enschot

Berkel-Enschot is een dorp centraal in Brabant dat hoort bij de gemeente Tilburg. Het is een samensmelting van twee boerendorpen Berkel en Enschot. Voordat het bij Tilburg werd gevoegd (1997), vormde het met Heukelom een gemeente.

In 2022 had Berkel-Enschot bijna 13.000 inwoners. Mensen wonen er graag, het heeft het karakter van een echt dorp met een rustige omgeving voor opgroeiende kinderen. Maar het is ook aantrekkelijk dat het dorp dichtbij een grote stad ligt. Afgelopen vijf jaar is de woningvoorraad flink uitgebreid en dat gaat de komende jaren nog door. Met een totaal nieuw dorpscentrum Koningsoord is het voorzieningenniveau meegegroeid. Berkel-Enschot heeft een rijke historie in tradities en er zijn veel verenigingen actief. Daarnaast is er sprake van een sterke sociale samenhang.

Berkel-Enschot wil haar groene, dorpse karakter en het verenigingsleven behouden. Een dorp waar jong en oud, met liefde voor het dorp op een prettige en veilige manier kunnen wonen, spelen, sporten, leren, werken, samenleven en ontmoeten. Een dorp waar bewoners een goede, onderlinge band hebben en voor elkaar klaar staan als ze elkaar nodig hebben.

Berkel-Enschot
Bron: Gemeente Tilburg

Gedoogbeleid

In het kort houdt het gedoogbeleid in dat het voorhanden hebben van softdrugs weliswaar strafbaar is, maar dat dit feit onder bepaalde voorwaarden niet strafrechtelijk wordt vervolgd. Voor het gebruik van softdrugs geldt een minimumleeftijd van 18 jaar, en op het vergeven van softdrugs aan minderjarigen staan zware straffen. Alle handelingen met betrekking tot deze drug zijn strafbaar, met uitzondering van het gebruik ervan.

Experiment gesloten coffeeshopketen

Nederland telt ongeveer 570 coffeeshops verspreid over 102 gemeenten. De overheid gedoogt dat coffeeshops cannabis aan consumenten verkopen. Maar de productie en toelevering van deze cannabis aan coffeeshops wordt niet gedoogd en is illegaal. Steeds nadrukkelijker vraagt de samenleving aandacht voor de problemen die dit gedoogbeleid met zich mee brengt. Daarom vindt het experiment plaats met als doel om te kijken of en hoe telers op kwaliteit gecontroleerde cannabis legaal aan coffeeshops kunnen leveren.

Bron: wikipedia

Gemeente Tilburg Wietexperiment

Op 22 februari maakten ministers Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) bekend dat Tilburg en Breda in het laatste kwartaal van 2023 mogen starten met de aanloopfase van het zogeheten wietexperiment.

In deze fase start het experiment op kleinere schaal: legale telers leveren alvast op beperkte schaal aan de coffeeshops in Tilburg en Breda. De coffeeshophouders verkopen tijdens de aanloopfase zowel gereguleerde producten als de gedoogde producten. Door de flinke vertraging om te komen tot verkoop van legaal geteelde wiet pleitten burgemeesters Weterings (Tilburg) en Depla (Breda) al langere tijd voor dit experiment binnen het experiment.

"De aanhouder wint", stelt burgemeester Theo Weterings: "Het gedoogbeleid is failliet. Dat weten we al jaren. Eindelijk kunnen we nu de eerste stappen zetten op weg naar het legaliseren van softdrugs. Ik ben er trots op dat Breda en Tilburg samen dit ‘experiment binnen het experiment’ hebben gecreëerd. Wat we in de aanloopfase leren en verbeteren komt uiteindelijk het grootschalige experiment ten goede. Ik kijk uit naar een eerlijke branche die onder toezicht geteelde, veilige producten aan onze inwoners verkoopt."

Bron: Gemeente Tilburg